מוחין רפואת קבלה
English הזמנות ויצירת קשר תגובות נרפאים וניסים רפואות מוחין ספרים אודות עמוד הבית

כורך הספרים

   
 
     
 
כּוֹרֶךְ הַסְפָרִים

מטעמי נהר גן העדן: ראיה רוּחנית

בּמימדים של קדוּשה: עונג רוּחני בּעולמות מוּארים:

שיר ניגוּן הלל לכל שחפץ וּלכל ששואל בּסוד החיים
וּמטעמי המימד הקדוש העליון  ונהר  האל  והחיבּוּר
לשכינה  וּלשורש ישראל למען יהי ה' לנוּ גואל:

מֵאֵת     דָוִד    בָּרוּךְ

 

 

 

   כּוֹרֶךְ הַסְפָרִים:

     מֵאֵת דָוִד בָּרוּךְ

   זקן עד מאוד הוּא הכּורךְ
  
                                                                                          

זקן עד מאוד הוּא כּורךְ הספרים, אומנוּתו משתכּחת וּקמטיו מרוּבּים, נמוג הוּא אט אט בּתוךְ חנוּתו הקטנה וּבה מכשירים חכמים, לחדש וּלהציל מכל נזק וּלכּרוךְ כּתבים עתיקים, והרי משכּבר שחלפוּ בּו הימים, קטן וגוץ הוּא ורגלו מנוּפּחת מעינוּיי מרתפים, של שנאת ישראל ושוֹאוֹת וּקרובים אבוּדים,  וּבנס  ששרד הוּא את  כּל חיצי השונאים, וכעת נמוג הוּא בּחנוּתו הקטנה, זכרונותיו מרוּבּים, חודרים, מציפים, נועצים, ועת רדת ליל מפיחה בּו מציאוּת, והרי מצוּי הוּא כּנצח בִּבדידוּת, פּניו מאירות לחסוד וּלספּר, והרי כּותב הוּא את סיפּוּרו בּטרם יאחר, מלהאיר מבּעד לניחוח דבקים וּספרים נוצצים, את סיפּוּרו ומוּסרו לִילדים עתידיים, לבל תשכּח האמת שחווה על בּשרו מהחכּים, וּמשוּם טוּב ליבּו אל אחים, ואלי החיים, כּי כּךְ בּמרצו החל לכתוב את חייו, ויקרא לספר 'כּורךְ הספרים':

                                            

מכוּר הכּורךְ לחנוּתו:

מכוּר הוּא כּורךְ הספרים לחנוּתו, למכשיריו, מכוּר לניחוח המשכר שדבק זה מכּבר בּקירותיה, של דבקים ודפים ונייר עץ בִּשלל סוּגים, ריחות עלעלים חדשים ועלעלים עתיקים, עלעלים צרוּבי זמן צהבהבים, עלעלים דוברי סתרים דוברי עילות, רקבון עש ספרים מחוּטא בּכּוהל וניחוחות ספרים חדשים, את כּוּלם קורא הוּא בִּמאור פּנים, אכן תולעת ספרים הוּא הכּורךְ, כּורךְ וקורא ולמד וּמחכּים, תאב הוּא ספרים משחר נעוּרים,  מכוּר   לאותיות    וּלאורות    ולָתמוּרות  

והזמנים, לחכמה ולמאורעות ולכל הידע, הניבּט אליו מתוךְ העלים בִּגוונים משתנים, כל ספר מספּר את סיפּוּר מסעו הֶעלוּם, בּניחוח וּבמראה וּבאותיות מספּרות, וּבעיקר אוהב הוּא את אותו ניחוח מתקתק ועתיק וּמפריח, העולה מספרי קודש ישנים, מעביר את אפּו בּחדוה, נושם וּמתענג כּעונג בּסמים, של שכינה הזורה ניחוחות מלאכים, וספר מגילת אגדה מספריו העתיקים והנדירים בּיותר, אותו כּתב עוד בּימי עלוּמיו, לקח נשמתו אל עידן מימדי אחר ונופיו:

  

השגחה צלוּלה:

השגחה צלוּלה בּיותר וזכּה לנשמה, רקיע תכול מלא שכינה מאירת ניצוצות, ויהלכוּ לתוּמם עד אגם קדוּמני נעים וצלוּל המתהווה מנהר עצוּם שקט קדוּשה, ויבּיטוּ איש ואשה, ויבּיטוּ ילד וילדה,  ושמחה עילאית בּליבּם פּשטה,  לא  עוד

איזבל וכל הזבל, ויוציאוּ כּינור ותוף ונבל, וישירוּ את שמחתם עלי פּסוּקים, וכל חי וכל שסביב נעור עוד יותר לחיים, ויברכוּ וילגמוּ ויטהרוּ וישבוּ לחשוב, אין רע והכּל לפתע טוב, ויתמקמוּ בּצלע העמק אל מוּל הנהר, תחת סלע ארוךְ כּניקבת השילוח, ועצים וּמערות הפכוּ למשכּן, ויִשבּעוּ פּירות וינוּמוּ מספּר שבוּעות מכל שהיה ואשר התהווה בּגוּפם, ויקיצוּ צלוּלים לקול מי הנהר הקולחים ושותקים בּנופם:
 

אין זמן:

תחוּשת הזמן השתנתה, כּאין זמן, וגוּפם נדמה בּעיניהם קל כּנוצה, והנשמה, הוֹ הנשמה, פּורחת לה בִּתחוּשות וּגוונים ללא מחיצה, הכּל סביב הוּא חומרים אחרים, והשמים מלאים ניצוצות מרצדים, וכל המרחב, הבּיטוּ בּעצמם משתהים, והנה בּכל ההיכל צלילי נבל מצלילים, צליל ענוג כְּתבוּנת הנשמה, וכל החי המשוּנה שותק בִּדממה:

 

עולם בּלי דינים:

הכּיצד יתכן הדבר, עולם בּלי דינים, בּלי רשעים, בּלי כּופרים ושנאת חינם, תודה לאל על זה העולם, ויכונוּ, ויכינוּ ליבּם לבּאות, ובין צלילי הנבל צליל קילוּח מעיינות, קל הילוּכם להדהים, וּכאילוּ, נושאת אותם השכינה על כּנפי נשרים, וּבטרם הבינוּ הם את פּשר הנס והמכלול, התרחש לעיניהם מחזה כּובש וּמרשים:

 

שירת הזקנים הצועדים:

זקן בּא בּימים הופיע על גדות הנהר לעיניו, והנה זקנים אין מספּר צועדים מאחוריו, זקנים לבנים בּאים בּימים צועדים ושרים, הקשיבוּ נא לשירת הזקנים הצועדים:

 

'זִקני הנהר אנוּ, זקנה חוכמתנוּ אור מחושךְ לִדלות, צעירים ללא זמן ושעות, נולדנוּ וּמתנוּ אל חיי מתנות, והכל בִּזכוּת דרכים ישרות, אותן נהגנוּ עלי אדמות, ועוד כּה חשוּב כּי הרחבנוּ לראות, כּי בּדמנוּ דם אבות וּזכוּיות, לא לסגוד לחכמת אדם ולא להציב אדם בּינינוּ לבין האלוהוּת, ולא כּדמוּתינוּ אלילים לִבנות, והרי כּבר קיבּלנוּ בּסיני את דרךְ ה' בּתורה וּבמצוות, להביא שכינה לעולם וּלהעלות מן האופל ניצוצות, וּנְשמות שנפלוּ אל תוךְ הקליפּות, ואף כּי עברוּ תלאות וגלוּיות, שמרנוּ בּחירוּף נפש כל זאת, וכעת מהלכים אנוּ ליד הנהר שהוּא נהרות, של עונג שכינה לכל נשמה לִרוות, כל ענוֹג וצמא יבוא נא ללגום ולשתות, אנוּ זִקני הנהר, והולכים צעדינוּ אלי הבּאות':
  

תאנים מעשר:

אבי הנביא שלחני בּנערוּתי, תאנים להביא מעשר ללוי מזמר שהחבּיא בּני נביאים בִּמערה שמתחת לחצר, וּבמשךְ הזמן התבּצר, הסתגר, ויצאוּ הסגוּרים בּחופשי להתאוורר, וּדחקני אבי לבל אאחר, כּי כּבד הרעב, וּלצרה יוּלָד החבר, אולם בּלכתי בּוואדי הסתבּר, כּי מפוּתל הוּא השביל בּיותר, כּבד לחמור וכּוחו קָצֵר, יום מליל משחֶר, ענוגה הלבנה ואורה משכר, בּוהקת בּלובן עגול וזוהר, כּמים לים מכסים, בּנשמתי להדהים, ואתפּלל תהלים והנה שערים, וניחוח שמן ודגים, ויפתח הלוי בִּמאור פּנים, ויאמר-  'בּרוךְ ה' אשר זיכּנוּ היום הלזה, לארוּחת מלכים, שתי כּכּרות ושמן זית, ואזוב ודגים, ונער שליח וּבאמתחתו תאנים, ועוד שמענוּ בּשורה טובה, וּבל אגזים, נפלה מפּלה היום בּקרב אויבים, סוגדי נפרדים, וריח בּאויר של התקרבוּת הגשמים',   ואחלוץ  סנדלים  ואשהה  כּארבּעים

ימים, ואלמד מזקן מוּאר את תורת הצלילים, עלי נבל של כ"ב מיתרים, ואשורר עלי פּסוּקי תהלים, והנה ענוג החיבּוּר וּמנעים, ולכל מאזין וּמחכּים, וּכמסורת דוד נעים זמירות ישראל, ואלוּף המילים, וחברתי שם ללהקת מִתלמדים, וּבאור הניגוּן המתקנוּ דינים, ותאיר השכינה וּספירות אחוּדות, ונעות אותיות בּמילים כּאורות בּפּסוּקים, וינבּא הנביא את סוף הימים, וקץ הרשוּת להחטיא וּלִרשוע וּלהגזים, אךְ לא ניתן בּידיו חשבּון השנים, וּבעת חלוף השנה נעלמוּ, הלוי וכל חוסיו המוּפלאים,  ולא נותר דבר,  ולא

שיירים, וּפשטה אגדה בּין הבּריות, שעסקוּ שם הלז בִּקפיצות מימדים, ואף כּי נעלמוּ, בּכל פּעם שהופעתי עם הנבל בִּפני קְהל מאזינים, הרי שמעל לראשי המה משמחים, והנה כפלא שמעתי שירה, וניגוּן כּיד המלךְ, ולא חסר אחד מהם, בּין הנוכחים:

 

אות אב:

אות אב ראש מלךְ קדמון, אנגנה נא שיר כּינור ראשון, הֶשקט אב הֶשקט עוּגב אל, יָלֶל יָלֶל מלאךְ יִיחל, תום ראשית תום ראשית הלל:

 

אות אב ראש מלךְ חביון, הֶשקט אור הֶשקט בּרוֹא חִזְיוֹן, אזמרה נא ניב עב השל, עיגוּל עגול גדול תיו גולל, נצח גבוּל עולם נָעלם שואל:

 

גל גל גל גלגל החֶל חשבּון, מתפּעל און מתפּעל אל מכוֹן, אנגנה נא צליל כּינור אחרון:

רַטט רַטט קשט הבלט בִּרטיטה, הָכֶל כּל חי כּל שי כל קול, עדן סביב עגל מכלול, והעלה אל האור את הכּל:

 

גאוּת השפּל חיוּת הָחֶל וטול, אל חיקךָ שוּב חפון שוּב הָגֶל שוּב הָחֶל שוּב חי שוּב עול, שוּב עגול בּעגול וגל בּגל, שוּב גלגל והֶשקט מעגל, נח מזוּג חלוּל כּלוּל נימול, אנגנה לכל כּינור מָחול:

  

 אות אם:

אות אם ראש כּח פִּריון, חדל כּל הבל וּתרוּעת פִּדְיוֹן, מלהטת כל רוּח ושעשוּעי דִמְיוֹן, אב שוחק בּנוֹ עין בּעין ראשון, עֵין מאוהב עֵין בּרכה עֵין נִסְיוֹן, גָלוּם ניצוץ גָּלוּם פּאר וכל רון, אנא אלי תנא נא לו לב המון, ונחת רוּח וכל כִּשְרוֹן נכון, עטוף נִשמתו עטוף תוּמתו וּתנא, נבל צלילים בּו יפרוט עלי הגיון:

  

אות בּן:

אות בּן בּכור אב ראשית און, חפון כּל אור, אליו חפון, הלוךְ ילךְ בָּטוֹל יבטל כל צלמון, תנא בִּרכּתךָ להֵלךְ וחוּס חִסְיוֹן, והצמד אליו מלאךְ טמיר וחסון, בל יחוּלל תחוּלל יחוּלל רצון, נָתוֹן בל כּלות נָתוֹן לעלות נָתוֹן, וזון עד בּלי די, זון וזון וזון:

           

 אות בּת:

אות בּת אות אם אות רָחֶם, שמור מכל מִשמר מכל חָיִל, בטל חשבּון בטל שגיון עגון בְּשֶם, שמור מכל מִשמר גם יום גם לָיִל, שָכוֹן שָמֶחַ שָכוֹן רָוֶחַ רוֹךְ נָחֶם, אבי חי אבי אור הבי גָיִל, תחי כל בת, תחי כל אם, אתקעה כּל כּוחי בּשופר כל אָיִל:

 

  

 

רשימת השירים:

א: זקן עד מאוד הוּא הכּורךְ:{ט'} ב: מכוּר הכּורךְ לחנוּתו:{יא'} ג:  ויהי  בּימי  אליהוּ: {יג'}  ד:  ויעלעל הכּורךְ:{טו'}   ה: נוף פִּראי וּמכוּשף:{טו'}   ו: השגחה צלוּלה:{טז'}   ז: אין זמן:{יח'} ח: עולם בּלי דינים:{יט'} ט: אינסוף  דמוּיות: {כ'}  י:  הבזקי  אורות: {כב'} יא: חלוּפת  מראות  בּנהר:{כד'}  יב: צפוּן הכּורךְ:{כז'}יג: תמיהה עצוּמה:{כט'}  יד: הארמון: {לב'} טו:  חלות  אורות: {לה'} טז: הנהר מתרחב:{לו'} יז: הכיצד:{מ'} יח: ניצוצות:{מג'} יט: עילה ועלוּל:{מה'} כ: התענג  הכּורךְ: {מו'} כא: שירת  הזקנים הצועדים:{מז'} כב: וירדם:{נ'} כג: קצב נינוח:{נ'}    כד: נשימת הנהר:{נא'} כה: ארמון המלךְ:{נג'} כו: נעור הכּורךְ אל בּוקרו:{נה'} כז: חרוּץ פּנה אל מלאכתו:{נו'} כח: עולם משוּנה:{נח'} כט: מראות  וּתפילות: {סא'} ל: אורות של קדוּשה:{סב'} לא: נהנתנוּת:{סג'}  לב: מקהלות משפּחות נשמות:{סה'}  לג: תאנים מעשר:{סח'}  לד: חלת דבש בּראשית:{עא'}  לה: חפצה נשמתי להעניק:{עד'}  לו: חֲדַר הַסוֹדוֹת:{עז'}  לז: סוד הניגוּן:{פא'}  לח: מציאוּת:{פו'}  לט: רפוּאה:{צב'} מ: ספר הרוֹאִי:{צו'} מא:רפוּאות תהלים:{קכג'}  מב: תיו אחר תיו:{קכו'}  מג: ויקדש כּשרונו לאחיו:{קכח'}  מד:עטרה והתרה:{קלא'} מה: בּין שני עולמות:{קלג'} מו: מגילת שיר:{קלו'} מז: הולךְ המרווח וניסגר:{קמ'} מח:בּחל בּו ליבּו:{קמא'} מט: פּעוּלות בּשורשים: {קמב'} נ: חזיון:{קמה'}  נא: מגלים:{קמו'} נב: נוף:{קמז'} נג:  היער: {קמח'}  נד: צִמתי  הדרכים: {קנא'}   נה:  תהפּוּכות  העיתים: {קנג'}  נו:   חֶדֶר  הַתֶדֶר: {קנו'}  נז:  עונג  אחר  עונג: {קנח'}  נח:  התמזגוּת:  {קנט'}  נט:  נשגב: {קנט'}  ס: ויכּרוךְ נשמתו: {קסא'} סא:  אות אב:{קסג'} סב: אות אם:{קסה'} סג: אות בּן:{קסו'}סד:אות בּת:{קסז'} סה: השדה המוּאר:{קסט'}  סו: בּני: {קעג'}   רְפוּאָה   בְּדֶרֶךְ   הַקַּבָּלָה:  (קעה')

 

 

 

 
 
 
 
 
               
          
  פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים      כל הזכויות שמורות © חברת אור אין סוף - מאז ומעולם   

מדריך עסקים   |   ברכה סרי   |   שלמה בר והברירה הטבעית   |   בניית אתרים