מוחין רפואת קבלה
English הזמנות ויצירת קשר תגובות נרפאים וניסים רפואות מוחין ספרים אודות עמוד הבית

רפואה בדרך הקבלה

רפואה במסורת ישראל

והקבלה העתיקה
 
 רפואת   הנפש  והגוף   העתיקה  של   עם   ישראל.
סיוע     לבעיות     קלות     וקשות     וסופניות     בעזרת 
    ברכת  תהלים  ותיקון   המידות  ורפואות  מוחין  טבעיות    
וכשרות  המפותחות  בצורה  חדשנית  בדרך  סוד  מסורת

ישראל   והקבלה   העתיקה   הגורמות   לניקוי   וזיכוך

הגוף מרעלים וקליפות וטומאות ולכלוכים המעודדות

את הגוף לצמיחה מחודשת ולהבראה כהילוכו

הטבעי ומיועדות לעזרה ראשונה

ולטיפולי     הבראה.

התבוננות

   והתחברות

    לאור

    השכינה

פיתוח המודעות במסורת ישראל והקבלה העתיקה. לימוד

  והעשרה להתפתחות רוחנית והתחברות לאור בדרך ישראל

    השורשית לרפואה נפשית וגופנית ולהשגה רוחנית בניחוח הקדום.

 

אגרת הרפואה:

 

                     

חלק א'

 

הרי לך חוקים וכללים חשובים והכרחיים,  אחי היקר, שהם תנאי וכללי הבריאות, וההולך באלו השבילים יזכה לנחת קדושה ובריאות הנפש והגוף, והמפר ומקלקל בם חובר בנתיבים של טומאה, הגורמים לזוהמת הטומאה לחדור לנפשו ולגופו,והם יוצרי המחלות כולם:

 

 

א. עליך להאמין אך ורק בקב"ה, בכל מקרי חייך והקורות אותך, ולא ח"ו בשום עניין או גורם או השקפה אחרת, המעוותים דרכיך ומחשבותיך והלך חייך.   עליך לשמור ולזכור תמיד את עשרת הדברות, ולקיימם הלכה למעשה בכל אורחות חייך ונתיבותיך, כי הם בסיס האמת בכל אשר תפנה.

 

 

ב. עליך להמנע מגאווה והתנשאות, ולזכור תמיד שאינך אלא בריה קטנה ונחותה,  ורק הקב"ה הוא השלם היחיד, ובכל דרכיך עליך לחיות בענווה וצניעות.

 

ג. עליך לעורר את השמחה תמיד, משום שהקב"ה נטע בך חיים, וזהו תנאי בל יעבור לבריאות הנפש והגוף, ולא להעצב כלל, רק להיות בשמחה ולשמח אחרים ככל יכולתך.

 

ד. עליך לדבוק תמיד במצוות "ואהבת לרעך כמוך" ולהיטיב ולעזור בכל יכולתך לכל אחיך בני האדם, ולהבין שאין אדם שלם, ויש לעזור ולחזק ולאהוב את כולם.

 

ה.עליך לחדול ולהמנע ממידות הרעות שהם כעס, רגז, עצבים, פחדים, רכילות, לשון הרע, המטנפים את עולמו של הקב"ה, וכן עליך להמנע מהליכה בשבילים זרים של תורות זרות והבנות חיים חיצוניות ושגויות, רק ללכת בדרכי תורתנו הקדושה, שהיא האמת היחידה ורק שם מזור ורפואה. כל אלה המידות הרעות והתורות החיצוניות הם עבודה זרה, ומשום ההליכה בנתיבותיהם וההטמעות בם חולה האדם במחלותיו.

 

ו. עליך ללמוד מידתך הנכונה והאמצעית בכל הקשור למזון, ולאכול תמיד מזון טבעי ונקי וכשר ולהמנע מהחדרת רעלים כגון תרופות שאינן טבעיות ושאר פסולת לגופך, רק אכול כפי מידתך וצורכך האמיתי, וכך בכל דבר שהנך צורך ומבקש לעצמך – רק במידה המספקת ולא יותר מן הדרוש.

 

 

ז. עליך לבטוח בטחון גמור בקב"ה בכל ענייני חייך, ולדרוש תמיד בגדולתו יתברך ולהסיר ממך את הספק באלוקות, ולא לפחד כלל ממחשבות ודמיונות ומבני אדם אחרים בשום עניין, רק לבטוח בקב"ה בכל ענייניך, והוא ישמרך ויאיר נתיבותיך. כמו כן עליך לאהוב תמיד את בני משפחתך, ולחיות עמם בשלום ואחווה וסלחנות.

 

 

ח. עליך לדרוש תמיד באמת, ולומר אמת, ולחשוף את האמת, ולבטא את האמת, ולא להסתירה ח"ו בשום אופן, ולהתגבר בזאת גם אם האמת כואבת. עליך להמנע מצריכת מותרות, רק לחפוץ לחייך את הדרוש לך באמת.  עליך להודות לאל תמיד על הטוב ועל הרע.

 

ט. עליך לחפוץ שלום עם כל אדם, ללא הבדל דת או לאום או עדה, ולחפוץ תמיד בשלום ובצדק עם כל אחיך בני האדם, ולהלחם בשקר ובעוות האמת. עליך לשמור על טהרת המשפחה, ולהתייחד באהבת האל והנשמה, ולא ח"ו בפורקן הגוף הגשמי ואהבת הבשרים.

 

 

י. עליך להתפלל בפני מלך מלכי המלכים, הקב"ה, ולחפוץ להלך בעולמו אך ורק כפי רצונו ממך, ולקיים אך ורק את רצון בוראך, ולא את רצון היצר הרע, האומר לך שהעולם הוא שלך, ושאתה הוא החשוב והעיקר, אלא אך ורק את המותר לך והראוי לך כפי מידתך ועניין תיקונך.

 

 

חלק ב'

 

אחי היקר, דע כי כל סיבת ייסוריך ומחלותיך היא כדי לטהר ולכפר עוונותיך, כדי שתשיל ותשאיר עוונותיך בעולם הזה, ויקל לך להגיע לעולם הבא, והכל מהשם יתברך, כאב המייסר את בנו באהבה, למען ישכיל וילמד וישפר ויתקן דרכיו.

 

אחי היקר, דע כי סיבת המחלות היא משום עבירה על חוקי רצון האל יתברך, הדרך להרפא היא חזרה למוטב ותיקון הדרכים.

 

בכדי להיות בריא, ולחזור למוטב, עליך לקיים את עשרת הדברות ולקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" כל ימי חייך, ככל העולה בידיך, לאהוב את כל בני האדם כפי שהנך אוהב את עצמך, ולעשות עמהם חסד ומעשים טובים ככל האפשר.

 

בכדי להיות בריא, עליך לחדול ולהמנע מכעסים, מפחדים, מרכילות, ומהוצאת לשון הרע, וכן להמנע מאוד מעיסוק רוחני כלשהו שאינו מתורתנו הקדושה. עליך להבין, אחי היקר, שרוב המחלות הבאות לאדם, הם משום כעסים, פחדים, רכילות, לשון הרע, ועיסוק ברוחניות חיצונית שגויה, שאינה מתורתנו הקדושה. כל אלה נקראים "עבודה זרה", והם מטמאים ומלכלכים את גופנו ונפשנו ורוחנו ונשמתנו בטומאה הגורמת לרוב המחלות.

 

אחי היקר, דע שכדי להיות בריא, עליך לשוב לדרך הישר, ולשנות לטובה את הלך חייך, להרבות בשמחה ולעורר אותה בכח גדול.

 

 

אחי היקר, עליך לחיות בתודה ובהודיה לשם יתברך על הטוב ועל הרע, ולהבין שכל צרותיך הם כדי לקרבך אל השם יתברך והם לטובתך. על כן עליך להודות לאבינו שבשמיים ולסמוך עליו, ורק עליו, בכל הקורות אותך, ולא לפחד כלל מאף אדם או גורם כלשהו, אלא רק לסמוך על השם יתברך בכל מצב והוא יעזרך.

 

אחי היקר, דע כי עליך להתחרט על המעשים הרעים והעוונות שעשית, ולבקש סליחה מהשם יתברך, ולהבטיח לחדול ממעשים רעים, ולשנות בכח רב ובאמונה רבה ובתפילה את דרכך, ולעשות רק טוב בעולמו של הקב"ה, והוא יעזרך וישמרך ויושיעך מצרותיך.

 

אחי היקר, דע כי עליך לבטוח בשם יתברך בכל הקשור לריפויי מחלותיך, ולהמנע מערבוב דעות והבנות שונות המחדירות ספק ופחד בלבך, ומחלישות ומחליאות את נפשך וגופך.  עליך להבין, אחי היקר, שהריפוי הוא אך ורק מאבינו שבשמים, ורק הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות.

 

אחי היקר, דע כי הנשימה חשובה מאוד לבריאותך, ועליך לשמור על תקינות נשימתך. נשימה נכונה היא הכנסת אויר לריאות, דרך הפה והאף, ועליך לעבוד ולהתאמץ בדבר זה יום יום, כדי שחמצן יכנס בכמות מספקת לגופך ויטהר את איבריך, וינקה את מערכת הדם, ויחזיר חיות לגופך ולמוחך, ויפתח את סגור ליבך.

 

מומלץ וחשוב לבריאות ואיזון גופנו ונפשנו, לפחות פעם ביום לשכב על הגב, לעצום עיניים, להרגע, ולחשוב על הריאת, לפתוח את הפה, ולנשום נשימות עמוקות ורגועות לריאות, במשך רבע שעה לפחות.  יש לחזור על תרגיל זה מספר פעמים ביום כמידת האפשר, וכן לנשום נשימות עמוקות לריאות בכל זמן ובכל עיסוק.

 

אחי היקר, דע כי חשובה המנוחה מאוד לחייך ובריאותך, ועליך לאזן את חייך ולשמור זמנים קבועים למנוחה, לשמחה ולמשפחתך, כדי להפסיק את שטף חיי החומר וההבל, הגורמים דאגות וחששות ופחדים ולחצים, המחלישים אותך ומחליאים את גופך.  הזמן המקודש לכל זאת הוא זמן השבת, ולכן השבת וקדושתה חשובים מאוד לבריאותנו, ולאיזון נפשנו וגופנו מעמל חיי החומר וההבל.

 

 

אחי היקר, דע כי הכאב הפוקד אותנו בגופנו, הוא תולדה של התפרקות זיהומים וטומאה מהגוף, ואין הוא המחלה או הבעיה עצמה שבגופנו ונפשנו, אלא רק התנקות הזוהמה והלכלוך שבגוף.

 

 

אחי היקר, דע כי סימנים הטובים לחולה הם הזיעה הקרה, השיעול, השלשול, ההקאה, הליחה, החום, וכל תופעה של יציאה מהגוף היא התנקות הגוף ואינה המחלה עצמה.

 

 

אחי היקר, דע כי לשם בריאותך עליך לשמור על תזונה נכונה - להמעיט באכילת בשר, לשמור כשרות, ולאכול מזון טבעי, ולא להרבות מדיי באכילה, אלא לאכול כפי המידה הרצויה באמת לגופך.  מומלץ לשתות תמיד כוס מים לפני הארוחה.

 

 

אחי היקר, דע כי תהליך וזמן הריפוי שונים מאדם לאדם כעניין מחלתו ופגימתו הפרטי. עליך להכין עצמך לתהליך תקופתי של עבודה פנימית, של הרגעות, ושל חזרה בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, בתיקון מידותיך ומעשיך.

 

 

אחי היקר, דע כי חשוב מאוד למען בריאותנו,  לשמור על חיי טהרת המשפחה.  על האשה להטהר במקווה אחת לחודש, לאחר ספירת שבעה ימים נקיים, מיום סיום הדימום, ואז הזמן הנכון והנקי והראוי ליחוד האיש והאשה. מחלות רבות נגרמות לאיש ולאשה משום אי שמירת טהרת המשפחה.

 

 

עצה חשובה לי אליך, אחי היקר, בכל פעם שתכנס למצב כלשהו של מצוקה, או איום, או חשש, או פחד או ספק, או כעס או רכילות, או לשון הרע או מחשבה רעה, נשום מיד אויר צח באפך ובפיך אל תוך ריאותיך, כדי שיכנס חמצן לגופך ומוחך, ותתבאר מחשבתך, ותמנע מעידתך, וחשוב מיד על דבר טוב, על רוממות ונשגבות וגדולת הקב"ה, וכך עם רצון חזק, אמונה ונחישות, תרגיל עצמך למצב חדש של מודעות נקיה, ותמנע מלשכן את הרע בקרבך, ותמנע נפילתך ומחלתך.

 

 

אחי היקר, דע כי רוב מחלותיהם של ילדינו נגרמות משום חטאינו שלנו, ועלינו לשפר דרכינו ולטהר כל עניינינו, למען לא נותיר פסולת רעה לבנינו אחרינו.

 

 

אחי היקר, דע כי הברכה על המזון מטהרת את המזון ומתקנת ומזככת אותו, וכך, המזון הנכנס לגופנו, נקי וטהור, ובכך נשמר זיכוך האברים, וסגולת הברכה במניעת התפתחות זיהומים ומחלות בשרש.  יש לברך על השתיה והמזון תמיד, בכוונת הלב ובהודיה לקב"ה.

 

אחי היקר, עצה חשובה לתיקון מידותנו ודרכנו -

הסבר פניך לכל אדם

הסבר פניך לכל אדם

הסבר פניך לכל אדם

 

למען נקרב גאולה בימינו, עלינו לשוב באהבה אל בוראנו
                             
 

רפואה בדרך הקבלה:

     

                      

­אמונה-האמן  רק  באל.   ממנו  כל  מקרה,  הוא  הנותן  בריאות  לאדם,  הוא  גורם  המחלות  כפי   תיקון   האדם ועוונותיו, והוא בלבדו סולח  ומרפא.  הרוצה להרפא­יגביר  אמונה  ורצון.

 

חכמה-­על האדם לשאוף  להתפתחות  רוחנית  תמידית  ­להחכמה  בדרכי ה'.  חוסר התפתחות רוחנית, או הליכה לרוחניות זרה שאינה מדרכי ה', גורמים  להתנוונות  נפשית,  המולידה  מחלות  רבות. הרוצה להרפא ידבוק בה' ויזהר מהגאווה.

 

בינה- על  האדם  להרבות  ולהגביר  את  השמחה  ככל  שיכול, וללמוד  לשמוח  במנת  חלקו. הרוצה  להרפא  ­יגביר  שמחה  בליבו, וישמח  בה'.

 

חסד-­ על האדם לחסוד ולאהוב לזולתו ככל שיכול, בעין  יפה,  ושלא  על  מנת  לקבל  פרס.  הרוצא להרפא יהפוך עצמו לאיש חסד.

 

גבורה- על  האדם  להכריח  עצמו  להתגבר  על  הנטיה השלילית לדברי  רכילות ולשון רעה, כעסים, קנאה,  שנאה ופגיעה כלשהי בזולתו.  למד להקשיב לסלוח  ולהתרחק  בתכלית  הריחוק מדרכים רעות.  מחלות רבות נגרמות בשל עוונות אלה. הרוצה להרפא ירחק משליליות.

 

תפארת-­ על  האדם  לשאוף  תמיד  לאיזון  ולמידה  נכונה  בדרכי  חייו. לא  יגזים  בדבר,  יקדש  עצמו  במותר  לו, יסתפק  במועט  שבאמת נדרש לו. כי כל שאבדה  מידתו  מתקלקל,  וכל  שנשמרה  מידתו, מועיל משתבח ומשתכלל.  הרוצה להרפא ילמד גבולותיו.

 

נצח- על האדם ללמוד לחזק בטחונו בה' בכל עת ומקרה,ובמיוחד ברגעים הקשים. כי כל  המקרה מפיו יקרה, והוא בלבדו עוזר ומציל. כאשר  באה  מחשבת  פחד, יבטלה  במחשבות  קדושות.   הרוצה להרפא ישליך יהבו על ה'.

 

הוד- ­על האדם  לשאוף  תמיד  להראות  את  האמת  והיופי  אשר  בנשמתו, יוציא  אמת  וילחם  בשקר. על  האדם  לשאוף  לעיסוק  יצירתי ומועיל. הרוצה להרפא – ישאף  לגלות  יופי  ואמת  נשמתו.

 

יסוד -על  האדם  לקיים  את  צניעות  וטהרת  הזוגיות  והמשפחה. יתקדש בקדוש וימנע מהטמא.  מחלות רבות נגרמות מזיווג ללא  טהרה  ואהבה.  הרוצה  להרפא –יקפיד  בזיווג.

 

מלכות-­ על  האדם  להרגיל  עצמו  בדרך  הענווה, וישאף  ככל שיכול  לקיים  רצון  ה'.  על האדם  להרבות  בתפילה מהלב  לקדוש  ברוך  הוא,  ולהסביר  פניו  לכל  אדם. הרוצה  להרפא  יתמיד  בתפילת  מזמורי תהלים  ובתיקון  המידות.

   

  

 

 

          

                       

 

                                   

 

בסיסי רפואת הקבלה

רפואת הקבלה מתבססת על האמונה בקב"ה,

תיקון המידות, ברכה, תרופות טבעיות ופדיון.

 

מעוררי הבריאות הם:

האמונה,  הענווה,  השמחה,  התשובה, הכוונה  הטובה,  האהבה,  היראה,  הרחמים,  השלום, הביטחון, התום,  האמת,  וקבלת  מלכות  שמים.

 

מעוררי המחלות הם

הכפירה, הגאווה, העצבות, הכוונה הרעה, השנאה, הכעס, הלשון הרעה, הפגיעה בזולת, המלחמה, הפחד, ההחצנה, השקר, התאווה, וזלזול במלכות  שמים.

 

              בהצלחה ובברכה לרפואה וחיים

                               

פסוקי רפואה

               

"Yויאמר  אם  שמוע  תשמע  לקול  ה'  אלהיך  והישר  בעיניו תעשה והאזנת  למצוותיו  ושמרת  כל  חוקיו,  כל  המחלה  אשר  שמתי  במצרים לא  אשים  עליך כי  אני  ה'  רופאך:"  (שמות ט"ו)

"Y אל נא רפא נא לה:" (במדבר י"ב)

"Y אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא:" (דברים  ל"ב)

"Yשמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך:"    (מלכים ב' כ')

"Y ולבבו יבין, ושב ורפא לו:" (ישעיהו ו)

"Y בעוון ביצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף, וילך שובב בדרך ליבו. דרכיו ראיתי וארפאהו, ואנחהו ואשלם נחומים לו ולאבליו.   בורא ניב שפתיים, שלום  שלום  לרחוק  ולקרוב  אמר  ה'  ורפאתיו:"  (ישעיהו נ"ז)

"Y רפאני ה' וארפא הושיעני  ואיושעה, כי  תהילתי אתה:"  (ירמיה י"ז)

"Yהאל לנו אל למושעות, ולה' אדני למוות  תוצאות:" (תהלים ס"ח)

"Yהאם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון:  אם חוקותי  יחללו, מצוותי לא ישמרו: ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים  עוונם:" (תהלים פ"ט)

Y "ה' אלהי שיוועתי אליך ותרפאני:" (תהלים ל')

Y "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך:" (תהלים מ"א)

Y "ריפאות תהי לשרך, ושיקוי לעצמותיך:"  (משלי ג')

Y "החזק במוסר אל תרף ניצרה כי היא חייך:" (משלי ד')

Y באותו איבר שחטא האדם בו נחלה הוא עד שנפרעים  ממנו:" (זהר)

                                היכונו לגאולה¡

                          

 

אגרת תהלים

                   

Y ספר התהלים הוא ספר הרוחניות הנקיה והזכה של עם  ישראל, ובו  דרך ישראל  העתיקה  וקדושת  אמת  עולם:

Yספר התהלים הוא דרך ישראל לחבור לאור,להתכוון ולהתקן בדרכיו, ולקשט ולעטר חיינו בתפילה זכה ,בהלל ובהודיה, לקבלת  שפע  אור  בריאות  הנפש,טהרת  הלב  ושמחת  הנשמה:

Y בספר  תהלים  צפונות  כל  הברכות,  צפונה  כל  חכמת החיים.אשרי הלומד תהלים ומתמיד בכל יום בתפילתו בקריאה  איטית  ובכוונת  הלב,  בניגון  וכיופי  חיבור  נשמתו.אשרי  המהלל  לאל  ומידותיו  מתקן  ומשכלל.  זכאי  הוא  בעולם  הזה  ולעולם  הבא,  ויטעם  מעץ  החיים:

Yכל ענייני החיים הלמידה והחיבור לתורה נמדדים מצד  הבורא  באור  הפנימי  הנולד  מתוכם, ומקבל ביטוי במציאות הלכה למעשה:

Y לא הכמות היא שחשובה אלא האיכות:

 Yאלי, עשה  שבתפילת  ישראל  עמך  ובמעשיו  הטובים תחזור  לשכון  בתוכנו  שכינתך  ויאיר  אור  לכל  העולם,  למען חדוות חיי אדם וגילוי תפארתך המושלם:

למען חדוות חיי אדם וגילוי תפארתך המושלם:

                                       

כל הנשמה תהלל יה הללויה

 

                 מתוך הספר מזור השכינה:
 

שכינה ורפואה:

                                             

המזון הרוחני המרפא:

'ערש' הוא אותיות 'רעש' ומתהפך 'רעש' ל'ערש' בסוד שיתוף מידת הדין במידת הרחמים ככתוב- "ה' יסעדנו על ערש דוי, כל משכבו הפכת בחליו-"ה' יסעדנו"- ה' הוא בדיוק שהוא פרצוף זעיר הפנים והמזון העליון והיקר שנקרא 'שמים' והוא המן שאכלו ישראל במדבר ודק הוא יותר מכולם והוא מזון של חולים שהוא המזון הרוחני המרפא את החולה ואין החולים ניזונים אלא במזון הזה של הקב"ה ממש:

                                                 

רפואת השכינה:

דע כי באיבריו של האדם מרומז מה שלמעלה ואם האיבר טוב הוא ממשיך הוא טוב ואם רע הוא ממשיך הוא רע ולכן באוכלנו מאיבר בעלי החיים מחזק האיבר את האיבר שכנגדו בגוף האדם שאוכלו וגיד הנשה מדיח את בני האדם מעבודת בוראם.  באותו האיבר שחטא האדם בו נחלה הוא עד שנפרעים ממנו וכשאין השכינה תומכת את הגוף אין הגוף קם ממחלתו.   בעשות האדם מעשה הגון תשרה עליו השכינה ובעוברו את פי ה' שורה רוח הטומאה על האיבר שבו חטא והוא מסך המבדיל בינו לבין אלהיו וכשחוטא האדם רוצה נשמתו לפרוח ממנו וכך נוצר חולי והוא בהחלשות הנפש הרוצה לילך ובהחלשות הגנת הגוף מטעם העצב ותשובה היא רפואתו  והנשמות המגושמות ככלי חרס הן ושבירתם היא טהרתם  ובהגיע אור השכינה אלי האדם מעבירה היא את כל השחרות והחושך מן הנשמה ומיד - "כל הנשמה תהלל יה הללויה":

 

ה' יסעדנו על ערש דוי:

דע כי מהמרה מתעורר הכעס אל הכבד ולכן 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה' ואין שריפה וחמימות בכל המחלות של איברי הגוף אלא מהמרה משום שבשעת מחלה מדליקה היא בלהבות את עורקי הכבד ורוצה לשרוף את כל הגוף, כים הזועף היא ועולים גליו עד לרקיע ורוצים לצאת מגבולם ולהחריב את העולם והשכינה היא לחולה כחול הסובב את הים כדי שלא יצא מפיו וסובבת את הגוף וסועדת אותו ככתוב- "ה' יסעדנו על ערש דוי".  "ה' יסעדנו על ערש דוי"- סועדת השכינה את החולה ושרויה למעלה ממטתו והנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי המיטה ולא על גבי כסא ולא על גבי ספסל אלא מתעטף הוא ויושב על גבי הקרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה:

 

המבקר את החולה:

המבקר את החולה לא ישב למראשותיו משום שהשכינה על ראשו ולא ישב לרגליו משום שמלאך המוות לרגליו וכך הוא לאדם הבינוני אולם לצדיק הגמור  "ה' יסעדנו על ערש דוי" שפרושו שהוא על ראשו וסובבת השכינה את גופו עד רגליו כיעקב ככתוב "ויאסוף רגליו אל המטה" שהיא השכינה הנקראת 'מיטה' ונאמר בה "והארץ הדום רגלי" ואת הרשע הגמור סובב מכל צד מלאך המוות שהוא היצר הרע וחרבו היא המרה משום שפניו מוריקות בטיפה אחת מאלו שלושת הטיפות שהמרה זורקת בו "ואחריתה מרה כלענה":

 

ערש מתהפך לעשר:

'ערש' מתהפך באותיותיו ל'עשר' ורומז על שכינה שהיא המלכות הכוללת עשר ספירות משום ש'אין קדושה בפחות מעשרה' ושורה היא לראש החולה ושומרת אותו ובעבורה "ה' יסעדנו" וכשמתהפך 'ערש' ל'עשר' ו'דוי'  ל'יוד'  מתייחד אזי הקב"ה עם השכינה ונמשכות מזה הייחוד כל הברכות בסוד "בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" ובאם אין השכינה שם רוח סערה היא שם המסעירה את גופו של האדם כאניה המחשבת להשבר וכאשר אין תומכת השכינה את האניה שהיא הגוף כדי לשומרו הופכת אותה רוח הסערה ושוברת אותה וכאשר תומכת השכינה את החולה יוצא מיד קול האומר לו- 'בן אדם, עמוד על רגליך', וקם ממחלתו ויוצא מן הדין שלם בגופו ושלם בממונו:

 

 

                                          בהצלחה ובברכה לרפואה וחיים 

                
 
 

רפואה בדרך הקבלה:

Y

רפואת הקבלה הקדומה מתבססת על האמונה בקב"ה,  שממנו כל  רפואה וחולי, על הדבקות ותיקון המידות, שבשל קלקולם חוליינו, על הברכה, שרפואת שכינה בסודה, על רפואות טבעיות המסלקות את טומאות הגוף וקליפותיו, ועל פדיון הנפש, לכפר עוון ולבטל חשבון.

Y

מעוררי הבריאות הם:

האמונה, הענווה, השמחה, התשובה, הכוונה הטובה, האהבה, היראה, הרחמים, השלום,  הבטחון,  התום, האמת, וקבלת מלכות שמים.

Y

מעוררי המחלות הם:

הכפירה, הגאווה, העצבות, הכוונה הרעה, השנאה, הכעס, הלשון הרעה,  הפגיעה בזולת, המלחמה, הפחד, ההחצנה, השקר, התאווה, וזלזול במלכות שמים.

Y

מומלץ להתפלל תהלים ולתקן את המידות כדרך האמת

לתיקון ושיפור הווית החיים וכהתכוננות לקבלת האור הגדול.

Y חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה'Y

 
 

  פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים      כל הזכויות שמורות © חברת אור אין סוף - מאז ומעולם   

מדריך עסקים   |   ברכה סרי   |   שלמה בר והברירה הטבעית   |   בניית אתרים